Õppesuunad

Põhiõppekava

Põhiõppekaval on võimalus õppida klassikalist koorimuusikat, popmuusikat, teatri-, muusikali- ja filmimuusikat ning samuti ka pärimusmuusikat. Noodilugemise oskus ei ole põhiõppesse astumise eelduseks. Peaasi, et on suur tahe laulda! 

E STuudio üheks kaubamärgiks on kujunenud ka laulmist saatev tantsuline liikumine. Lisaks koorilaulule on meie kooli põhiõppekavas liikumis- ja tantsutunnid, et pakkuda lastele ja noortele mitmekülgset muusikalist eneseväljendust ja arengut.

Liikumis- ja tantsutunnid meie noorte õpetajate juhendamisel on kõikide laste lemmikud eelkõige just erinevate stiilidega katsetamise ja vaheldusrikaste tundide tõttu. Põhiõppekava tunnid toimuvad vanusegruppide kaupa kahel päeval nädalas: 90 min koorilaulu ja 45 min liikumist.

Soololaul

Koos tuntud muusikute ning lauljatega saavad meie õpilased avastada põnevat muusika- ja laulumaailma lisaks põhiõppele ka ansambli- ja solistiõppes. Ansambliõpe toimub väiksemas grupis, soololaulu tunnid on individuaalsed, seega on osalejate arv piiratud. Õpilased ansambli- ja sooloõppesse valitakse ettelaulmise põhjal õppeaasta alguses. Soolo- ja ansambliõppe õpilased esindavad E STuudiot lisaks kooli ühiskontsertidele ka muudel üritustel.

NB! Soololaulu saab alates 2022 õppida lisaks põhiõppekavale. 

Tütarlastekoor

2021/22. õppeaastal alustas E STuudio tütarlastekoori koosseis, mille väljundiks on ennekõike kontsert- ja konkursstegevus. Tütarlastekoori eesmärgiks on lauljate vokaalsete võimete ja muusikalise kirjaoskuse arendamine. Koori on oodatud neiud vanuses 11-15. Koori juhendab koorijuht Külli Lokko, kelle käe all laulavad ka E STuudiole tuntust toonud E STuudio Noortekoor ning samuti Elleri tütarlastekoor.

Näitekunst

Näitekunst hõlmab kõike laval toimuvat — alates lavakõnest ja kehahoiust ning lõpetades lavastamise ja näitlemisega. Kogumis, kus on koos muusika, tants, kõne, koor, solistid, ansamblid ning meie imelised õpetajad, hakkab kindlasti sündima midagi imelist! Näitlejameisterlikkuse õpilasi ootavad põnevad projektid ja ettevõtmised kindlasti ka väljaspool E STuudio üritusi – miks mitte teatris, televisioonis jm! Näitlejameisterlikkuse tunnid toimuvad kaks korda kuus nädalavahetustel.

Instrumendiõpe — ukulele ja klaver

Ukulele on populaarne pill, millel küllaltki lihtne mängutehnika. Ukulelega on võimalik suhteliselt kiiresti omandada esimesed oskused saatmaks lihtsamaid laule ning ühtlasi kogeda pillimängu ja musitseerimise rõõmu. E STuudio pakub õppimiseks kohapeal olevaid pille, koduseks harjutamiseks on soovitatav omada isiklikku pilli. Ukuleleõppesse on oodatud nii lapsed kui täiskasvanud, eelnev kokkupuude pillimängu ja nooditundmisega pole vajalik.

Pärimusring

Pärimusring, mis puudutab eri valdkondi Eesti ja ka muude maade pärimusest. Õpime pärimuslikke laule, tantsime pärimustantse, tutvume Eesti pärimuspillidega ning põimime sinna juurde ka pillimängu lugude õppimise, näiteks ukulele näol. Kursus on ühtne tervik, kus saavad kokku pärimus- ja pilliõpe.

Lauluring 3.-6. aastastele lastele

Lauluring toimub kahes erinevas vanuseastmes: 3 – 4.aastased ja 5 – 6. aastased. Lauluringis arendatakse lapse muusikalist kuulmist, mängitakse erinevaid laulu- ja plaksumänge, proovitakse mõnda pilli ning loomulikult tuntakse rõõmu muusikast endast! Lauluringi juhendaja on Roosi Rõõmusaare. 

Tütarlaste- ja poisteansambel

2022/2023 õppeaastast alustas koori- ja tantsukoolis tegevust tütarlaste- ja poisteansambel. Tundides õpitakse erinevaid lugusid Eesti ja maailmatuntud artistidelt ning nendega on võimalus esineda meie kontsertidel või erinevatel konkurssidel.